+357 25752400
+357 25753700

Πιστοποιήσεις / Μεταφράσεις Εγγράφων / Υπηρεσίες Courier / Πληρωμές λογαριασμών

Πιστοποιήσεις Εκδόσεις Πιστοποιητικών Αδειών Πυροσβεστικής - Ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας / Γκαζιού κτλ.

Η Εταιρία μας Cankis Company Ltd, με αίσθημα υψηλής ευθύνης, φροντίζει όπως η λειτουργία των κτιρίων ανταποκρίνεται στις σύγχρονες νομικές απαιτήσεις παρέχοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα αναγκαία πιστοποιητικά.

Αναλαμβάνει την πιστοποίηση των υπογραφών των εγγράφων σας από πιστοποιών υπάλληλο της Εταιρίας μας.

  • Παραδώσεις Εγγράφων και δεμάτων
  • Διεκπεραίωση εγγράφων με επιστροφή
  • Πιστοποίηση εγγράφου Φ.Π.Α. με επιστροφή
  • Πληρωμές Φ.Π.Α σε τράπεζα με επιστροφή
  • Πληρωμές φόρου εισοδήματος με επιστροφή
  • Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων με επιστροφή
  • Πληρωμές διαφόρων άλλων λογαριασμών με επιστροφή
  • Μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος / Ετοιμασία εγγράφων
  • ‘Εκδοση άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος
  • Μεταφορά οχημάτων για επιθεώρηση (Μ.Ο.Τ.) Πληρωμή / Επιστροφή