+357 25752400
+357 25753700

Ηλεκτρικές / Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις / Elements

H εταιρία μας Cankis Company Ltd ειδικεύεται στις υπηρεσίες συντήρησης: Ηλεκτρικών, Τηλεφωνικών, Υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης αναλαμβάνει πάντoς είδους γενικές επιδιορθώσεις.

Τα πιο πάνω προσφέρονται μέσα από χρονιαία συμβόλαια ή συμβόλαια ανάλογα με τις ανάγκες του Χώρου σας, Γραφείου, Ξενοδοχείου κ.τ.λ, αλλά πάντα ανάλογα των οικονομικών σας δυνατοτήτων.

Μέσα στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, ένα άτομο της εταιρίας μας, θα αποσπάται από της 7:00 π.μ. μέχρι και τις 16:00μ.μ., 6 φορές την βδομάδα ή αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της συμφωνίας μαζί σας και θα εργάζεται στο χώρο σας, βάση του καθορισμένου προγράμματος της συμφωνίας μας.

Tα άτομα μας είναι εκπαιδευμένα και συνεχώς ενημερωμένα με νέους κανονισμούς, έχοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξασκήσεως επαγγέλματος.

Είναι επαγγελματίες και άτομα εμπιστοσύνης.