+357 25752400
+357 25753700

Ομάδα

MANAGEMENT TEAM

person-01
Χρίστος Θεοδωρίδης
Γενικός Διευθυντής
person-02
Ιωάννα Θεοδωρίδου
Λογιστήριο
person03
Νίκη Θεοδωρίδου
HR
Γρηγορία Εγκωμίτη
Γρηγορία Εγκωμίτη
Λογιστήριο
Ανδρέας Θεοδωρίδης
Ανδρέας Θεοδωρίδης
Τεχνικός

CAR PARK